Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021

Gia đình ông bà Đô Nhut Si nguyên P. Trưởng công an huyện Châu Thanh phối hợp cùng công an huyện Châu Thanh đến tham và phát quà trung thu cho hs toàn trường tổng kinh phí 33 triệu đồng

Gia đình ông bà Đô Nhut Si nguyên P. Trưởng công an huyện Châu Thanh phối hợp cùng công an huyện Châu Thanh đến tham và phát quà trung thu cho hs toàn trường tổng kinh phí 33 triệu đồng

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthanphuthuan1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthanphuthuan1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay